קטגוריה: העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי

  • העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי

    העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי

    הנתונים הסטטיסטיים מראים כי 20% מהאוכלוסייה מוגדרים כבעלי מוגבלות. כחברה, באחריותנו לשלב אותם באופן מלא בכל רמות חייהם. לא משנה אם מדובר בחינוך, עבודה, פנאי או בילוי לכל החברה. חשוב לדאוג שאנשים אלה יקבלו את אותן זכויות כמו כולם וישתלבו עם החברה בכלל ולמדינה בפרט. עובדי תעסוקת החוק עם מוגבלות – מה זה? בעוד שהעסקת…